Behandling av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen, förkortad GDPR– General Data Protection, som svensk lag. Förordningen ersätterpersonuppgiftslagen (PuL).

Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka skyddet för den enskildas personligaintegritet. Lagen ställer högre krav på hur myndigheter, organisationer och företagbehandlar personuppgifter.

Vad innebär den nya lagen?

Dataskyddsförordningen reglerar hur myndigheter, företag och organisationerbehandlar personuppgifter. Varje myndighet ska ha ett dataskyddsombud somkontrollerar att lagen följs.

Så använder Akutinsats AB dina personuppgifter

De personuppgifter som lagras i databasen är följande; namn, mobiltelefonnummer, e-postadress samt dem första sex siffrorna i personnumret.
Namnet behöver vi för att kunna veta vem som kommer på utbildningen.
Mobilnumret behöver vi för att kunna skicka påminnelse-SMS samt om kursen blir inställd måste vi på ett snabbt sätt nå ut med denna information.
E-postadressen behöver vi för att bokningsbekräftelsen samt påminnelser ska kunna skickas ut. Dem första sex siffrorna i personnumret behövs för att styrka att du är berättigad till rabatten som du får om du är kund hos Länsförsäkringar. Om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgifter kan du skriftligen begära detta hos Akutinsats AB enligt nedanstående kontaktuppgifter.

Varifrån hämtas dina personuppgifter?

Uppgifterna hämtas vid anmälan till ett kurstillfälle.

Vilka personuppgifter sparas?

Akutinsats AB sparar endast de uppgifter som är nödvändiga för att kunna identifiera ochfullfölja avtalet.

Vem kan se dina personuppgifter?

Det är endast de medarbetare i Akutinsats AB som behöver tillgång till personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter som har behörighet att ta del av dina personuppgifter.
Utbildningen som du anmäler dig till sker i samarbete mellan Akutinsats AB samtmed lokala Länsförsäkringsbolag. Dem olika Länsförsäkringsbolagen har olika rutinerför att göra en uppföljning efter utbildningen. Dem hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.Dina personuppgifter kan även komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde, oftast en underleverantör, som är ett stöd i vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer endast att behandla personuppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter har samlats in för.

Så länge lagras dina personuppgifter

Ett grundläggande krav i dataskyddsförordningen är att dina personuppgifter inte ska lagraslängre än nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Alla personuppgifterförutom e-postadressen raderas tre månader efter utbildningstillfället från databasen. Om duvill bli glömd tidigare kontaktar du oss via e-post på info@akutinsats.se.
Själva bokningsbekräftelsen skriver vi ut och lagrar enligt krav från bokföringslagen.
Din e-postadress kommer sparas för att kunna hålla dig uppdaterad när något ändras gällande den kunskapen som du fick ta del av under utbildningen. Till viss del kan även marknadsföring samt övriga nyttig kunskap skickas ut. Du kan när du vill välja att avprenumerera på nyhetsbrevet.

Akutinsats AB arbete med dataskyddsförordningen

Om du har frågor om hur Akutinsats AB, 556811-6577 arbetar med dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta Mathias Wittgren, informationssäkerhetsansvarig och dataskyddsombud på tel 0451-707994. Ni når oss också via mejl info@akutinsats.se.
Akutinsats AB som personuppgiftsansvarig anlitar LJ System AB för drift avhemsidan. Mellan dessa parter har ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättats.

Medlem i Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige 2018